Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan het leveren van professionele en persoonlijke zorg in de breedste zin van het woord. We vinden het dan ook belangrijk dat je je veilig en vertrouwd voelt binnen onze praktijk en bij ons als verloskundigen. De zorg voor jou en je kindje is bij ons in goede handen!

Om jullie de juiste zorg te kunnen bieden, werken wij intensief samen met de huisarts, bekkenfysiotherapeut, gynaecoloog en kinderarts. Veel van onze locaties bevinden zich binnen of naast gezondheidscentra of het ziekenhuis. Op deze manier kunnen wij optimaal vorm geven aan de samenwerking met andere zorgverleners.

Al onze verloskundigen zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de door de KNOV vastgestelde criteria voor verloskundigen. Zo zijn wij verplicht om door middel van bij- en nascholingen en aanvullende opleidingen onze kennis en vaardigheden continu te vernieuwen. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit binnen onze praktijk waarborgen.

Daarnaast zijn al onze verloskundigen BIG geregistreerd. In het BIG-register staan alle actieve zorgprofessionals geregistreerd. Hiermee wordt gecontroleerd of je als zorgverlener voldoet aan de eisen zoals gesteld in de wet. Verloskundigen van PUUR die ook bevoegd zijn om echo’s te maken zijn daarnaast ook ingeschreven bij de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), het landelijke kwaliteitsregister voor echoscopie.

BIG Register

Isabelle Raaijmakers – Weterings: BIG nummer 59055284403

Marlotte Spohr: BIG nummer 69919999903 en BEN nummer 1627

Saya van Oosterhout: BIG nummer 39927813503

Lindy Faro: BIG nummer 89919935503 en BEN nummer 1227

Celeste van Aard: BIG nummer 19919871203

Privacy

Alles wat je met ons bespreekt tijdens het spreekuur en visites, zal alleen met jouw toestemming met derden worden gedeeld. Als verloskundige hebben wij een beroepsgeheim. Landelijk worden de gegevens van alle zwangeren bewaard voor het verbeteren van de zorg voor moeder en kind. Meer informatie hierover vind je terug op www.perined.nl/veelgesteldevragen. Tijdens je eerste controle bij de verloskundige vragen wij je hier schriftelijk toestemming voor.

Betalingen en voorwaarden

De kosten voor verloskundige zorg worden betaald door de zorgverzekeraar. Deze vallen onder de basiszorg. Houd er wel rekening mee dat sommige onderzoeken, zoals echoscopie of bloedonderzoek, wel van je eigen risico afgaan. Voor meer informatie over vergoedingen adviseren wij je om zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij kunnen je vertellen hoe dit precies geregeld is met betrekking tot aanvullende verzekeringen.