Controles

De eerste controle

U mag zich bij onze praktijk aanmelden zodra u weet dat u zwanger bent. De eerste controle zal ingepland worden rond de 8-9 weken zwangerschap en deze eerste controle duurt ongeveer 45 minuten.

Voordat u op de eerste controle komt, is het erg fijn als u het intakeformulier  in wilt vullen en wil toezenden. Om uw zwangerschap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden hebben wij namelijk gegevens nodig van u, uw partner en familie. Tijdens de eerste controle gaan we in op uw antwoorden en is er natuurlijk ruimte voor vragen en opmerkingen. Naast het bespreken van de medische voorgeschiedenis van u, uw partner en familie zullen ook leefomstandigheden en eventuele eerdere zwangerschap(pen) en bevalling(en) worden besproken.

Ook zullen we bespreken welke onderzoeken er mogelijk zijn in de zwangerschap. Tijdens de eerste controle word er nog niet naar het hartje van uw kindje geluisterd, dit kan bij deze termijn nog niet, ook wordt er geen echo gemaakt tijdens deze controle. Voor de echo maken wij bij aanmelding meteen een afspraak op het echo spreekuur.

Tijdens de eerste controle krijgt u ook uitleg over de praktijk en onze werkwijze en over zaken die belangrijk zijn voor u om te regelen. Daarnaast is het raadzaam om uw huisarts en apotheek op de hoogte te brengen van uw zwangerschap.

Vervolgcontroles

Tijdens de vervolgcontroles willen we graag weten hoe het met u en de zwangerschap gaat. U bent vrij om tijdens deze controles vragen te stellen en onzekerheden met ons te bespreken. Bij iedere vervolgcontrole meten we de bloeddruk en controlen we uw gewicht. Verder voelen we of de groei van de baarmoeder overeenkomt met de zwangerschapsduur en luisteren we elke controle, vanaf 12 weken, naar het hartje van de baby. Tijdens de laatste weken van de zwangerschap voelen we naar de ligging en de  indaling van het kindje in het bekken.

We hanteren in onze praktijk het volgende controleschema:

  • Tot en met 24 weken komt u elke vier weken
  • 24 t/m 30 weken komt u elke drie weken
  • 30 t/m 36 weken komt u elke twee weken
  • vanaf 36 weken komt u wekelijks.

Dit is het standaard controle schema, maar daar kan laagdrempelig van worden afgeweken.

Al uw gegevens houden wij bij in de computer in een persoonlijk dossier. U krijgt een zwangerschapskaart mee waarop al deze gegevens staan . Hierdoor heeft u zelf altijd de laatste zwangerschapsgegevens bij de hand. Deze zwangerschapskaart mag u elke controle meebrengen, zodat wij de gegevens aan kunnen vullen. Wij adviseren u ook deze zwangerschapskaart mee te nemen als u ver weg gaat of eventueel naar het buitenland zou gaan. Mocht er namelijk iets in uw zwangerschap zijn waardoor u naar een arts moet gaan dan is het altijd fijn als deze alle gegevens kan inkijken.