Disclaimer

De informatie op deze site is (vooral) bedoeld voor de cliënten van verloskundigenpraktijk PUUR, praktijk voor verloskunde en echoscopie. Namen van personen, instellingen en hun telefoonnummers zijn alleen geldend voor de cliënten voornoemd. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De verloskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met name vermelden wij dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.