NIPT Test

NIPT Test

De NIPT (Non Invasieve Prenatale Test) is een screeningsbloedtest. U kunt kiezen voor deze test als uit de combinatietest blijkt dat de ongeboren baby een verhoogde kans heeft op Down syndroom (trisomie 21), Edwards syndroom (trisomie 18) of Patau syndroom (trisomie 13). De NIPT wordt bij een verhoogde kans vergoed.
De test kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Tijdens de zwangerschap zit er in uw bloed DNA van de ongeboren baby. Uw bloed kan worden onderzocht om chromosomale afwijkingen bij de baby te vinden. Dit gebeurt door ongeveer 3 buisjes bloed af te nemen. De test kan geen miskraam veroorzaken.

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

De test is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. De uitslag wordt schriftelijk en/of telefonisch gegeven. De uitslag kan zijn: afwijkend of niet-afwijkend. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om de diagnose definitief te stellen, komt u in aanmerking voor prenatale diagnostiek

36 jaar of ouder?

De NIPT wordt uitgevoerd door de TRIDENT-studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 13, 18 of 21 hebben. Dus ook vrouwen van 36 jaar of ouder komen alleen in aanmerking voor de NIPT test als ze een verhoogde kans hebben op een trisomie na de combinatietest. Als u niet mee wilt doen aan de TRIDENT-studie dan mag u geen NIPT laten uitvoeren in Nederland.