Combinatietest / downsyndroom

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Als zwangere vrouw heeft u de mogelijkheid om uw kind voor de geboorte te laten onderzoeken:

Screening op downsyndroom

Met een ‘combinatietest’ kunt u vroeg in de zwangerschap laten onderzoeken of er een verhoogde kans is dat u kind het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor u of uw kind. De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • Een bloedonderzoek in de periode van 9 tot 14 weken zwangerschap.
    Bij dit onderzoek wordt wat bloed afgenomen en onderzocht in een laboratorium.
  • Een echo in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap.
    Bij dit onderzoek wordt de dikte van de ‘nekplooi’ van uw kind gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind downsyndroom heeft. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM en erfocentrum.

De uitslag is een kans

Met de combinatietest wordt berekend wat de kans is dat uw kind het syndroom van down heeft. Dat gebeurt aan de hand van de uitkomsten van het bloedonderzoek, de nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap. Daarnaast geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op patausyndroom (ook wel ‘trisomie 13’ genoemd) en edwardssyndroom (‘trisomie 18’). U krijgt informatie over de kans op deze twee aandoeningen tenzij u aangeeft dat u daar geen behoefte aan heeft. Is de uitslag van de combinatietest verhoogd? Dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek in de vorm van de NIPT test.

Meer informatie(brochure):

Nederlands
Pools
Turks
Arabisch