20 weken echo

Structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

Het structureel echoscopisch onderzoek wordt ook wel de 20-weken echo genoemd. Tijdens deze echo wordt er uitvoerig gekeken naar de hersenen, bovenlip, maag, blaas, nieren, buikwand, navelstrengvaten, handen, voeten, benen, middenrif en het hart van het kind. Hierbij is het doel het opsporen van structurele afwijkingen en neurale buisdefecten (o.a. hazenlip, open rug) bij de foetus. Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen de achttiende en tweeëntwintigste zwangerschapsweek. Ook wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Deze echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. De 20-weken echo is een medisch onderzoek. Het bepalen van het geslacht is ook niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal zij dit alleen op uw verzoek vertellen. De uitslag van de 20-weken echo krijgt u meestal direct na het onderzoek.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

Een afwijkende uitslag

Als er bij de echo een lichamelijke afwijking wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal krijgt u vervolgonderzoek aangeboden. Tijdens een gesprek met de echoscopist, verloskundige of gynaecoloog word u uitgebreid voorgelicht over dit vervolgonderzoek. Bij hen kunt u ook met vragen terecht. Bij elk onderzoek bepaalt u zelf of u het wilt en wat u doet met de uitslag. Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreide echo in een ziekenhuis. Soms krijgt u ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden. In deze situatie zullen wij u hierover informeren.

Na het vervolgonderzoek

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat u in verwachting bent van een kind met een afwijking. U krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere artsen. U kunt voor een moeilijke keuze komen te staan over het uitdragen of voortijdig beëindigen van uw zwangerschap.

Meer informatie(brochure):

Nederlands
Pools
Turks
Arabisch