Regelzaken

Aangifte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen drie werkdagen na de geboorte worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Deze termijn van drie dagen is belangrijk, want daarna kan uw kind alleen nog worden aangegeven met een machtiging van het Openbaar Ministerie, wat een hoop geregel met zich meebrengt. 
Uw kind wordt aangegeven in de gemeente waar het is geboren.
De aangifte moet in principe worden gedaan door de vader van het kind. Onder de vader wordt verstaan de wettelijke vader (door huwelijk met de moeder) of degene die het kind heeft erkend.
Het kan natuurlijk zijn dat er geen vader (bekend) is. In dat geval is degene die bij de bevalling aanwezig was, verplicht om aangifte te doen, bijvoorbeeld de verloskundige, (huis)arts of kraamhulp. 
Houd er rekening mee dat er bij de aangifte om een legitimatiebewijs wordt gevraagd.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een geboorteakte op, waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

  • geboortedatum en tijd van de geboorte
  • geboorteplaats
  • het geslacht van uw kind
  • voorna(a)m(en) en achternaam van uw kind
  • geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet
  • voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder

Na aangifte, wordt een uittreksel meegegeven van de geboorteakte. Daarnaast wordt uw kind, als u bent getrouwd, bijgeschreven in uw trouwboekje. Neem dat dus mee als u aangifte gaat doen van de geboorte van uw kind.
Na enige tijd krijgt u ook een computeruitdraai toegezonden, waarin staat hoe de gegevens van uw kind zijn opgenomen in de administratie van de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. U hoeft, bij bevalling in een andere gemeente, dus niet zelf de Burgerlijke Stand van uw gemeente ook op de hoogte te stellen.

Informeren huisarts

Wanneer u in het ziekenhuis, onder medische leiding, bevallen bent, is het raadzaam uw huisarts hiervan op de hoogte te stellen. Op deze manier weet de huisarts van het bestaan van uw kindje af en kan hij of zij ingeschreven worden. Wanneer u onder onze leiding bevallen bent (thuis, in de Meiboom of poliklinisch in het ziekenhuis), ontvangt u van ons een huisartsenbrief welke bij uw huisarts afgegeven dient te worden.

Informeren verzekering

Zodra uw baby is geboren, moet hij of zij verzekerd zijn tegen ziektekosten.
Bij elke verzekeringsmaatschappij kunt u uw kind tot zijn of haar achttiende verjaardag gratis mee laten verzekeren. Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Ook wanneer u kiest voor een aanvullende verzekering, betaalt u voor uw kind in veel gevallen geen premie. Om erachter te komen hoe dit bij u geregeld is, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Geef na de geboorte de gegevens van uw kind zo snel mogelijk door aan de maatschappij. De verzekering gaat in zodra uw kind is aangemeld.

Weer zwanger

U moet er nu waarschijnlijk nog niet aan denken (of misschien juist wel!) maar mocht u een volgende zwangerschap overwegen, is het goed vooraf met een aantal zaken rekening te houden.
 Stopt u met anticonceptie, begin dan meteen met slikken van foliumzuur, dit verkleint de kans op een open ruggetje. Start met een gezonde voedingspatroon vanaf het moment dat u zwanger probeert te raken. Stop met roken en alcohol. Voor de man is stoppen ook zinvol want roken en alcohol beïnvloeden de spermakwaliteit. 
Ook is het goed uw gewicht in de gaten te houden. Door overgewicht kan uw suikerspiegel eerder uit balans raken tijdens de zwangerschap.
Tot slot: misschien waren er complicaties bij deze zwangerschap of geboorte. Dan wilt u vast weten wat dit betekent voor een volgende zwangerschap of bevalling. Vraag het ons of de gynaecoloog.

Nacontrole

Ongeveer zes weken na de bevalling kunt u, als u daar behoefte aan heeft, een afspraak maken voor de nacontrole. Het leukste is dan om de afspraak te maken bij degene die de bevalling heeft begeleid, dit praat ook het makkelijkste na.

Wij bespreken het verloop van de zwangerschap, natuurlijk de bevalling en het kraambed. Ook hebben we het over uw lichamelijke herstel en uw conditie op het moment van de nacontrole. Ook anticonceptie wordt besproken. Als u vragen heeft, schrijf ze dan op!

In principe is de nacontrole bedoeld voor u omdat jullie kindje al door het consultatiebureau gecontroleerd wordt. Als u echter vragen heeft over jullie kindje of bijvoorbeeld over de voeding, mag u die natuurlijk altijd aan ons stellen. We vinden het leuk als jullie kindje meekomt naar de nacontrole.

Als u bij de gynaecoloog bent bevallen, maar u wilt toch graag de nacontrole bij ons doen dan is dat in overleg met ons mogelijk.