Aanmelden kinderwens

Het is belangrijk dat u ook vragen voor de toekomstige vader beantwoordt. Bij voorkeur in aanwezigheid van de vader. Alleen dan kunt u een goede inschatting maken van een mogelijk risico voor de gezondheid van uw kind.