Vruchtwaterpunctie

Vruchtwaterpunctie

Ook met een vruchtwaterpunctie kunnen de chromosomen van het ongeboren kind worden onderzocht. Daarbij kan een karyogram of een snelle test gedaan worden, de QFPCR-test. Een karyogram is een afbeelding van alle chromosomen. Bij de QFPCR-test  wordt er alleen gekeken naar veel voorkomende afwijkingen die te maken hebben met chromosoom 13, 18 en 21 en naar afwijkingen van de geslachtshormonen.

De vruchtwaterpunctie vindt plaats bij een zwangerschapsduur tussen 16 en 17 weken. Door de buikhuid en buikwand wordt op geleide van de echo een dunne naald (dikte 0,7 mm) tot in het vruchtwater gebracht. Er wordt ongeveer 16 ml vruchtwater opgezogen. Dit is minder dan 1/10e deel van de totale hoeveelheid vruchtwater. Een verdoving is niet nodig, het onderzoek wordt door de meeste vrouwen niet pijnlijk gevonden.

De uitslag

De uitslag is in het geval van een snelle test meestal binnen 2-5 werkdagen dagen bekend. De uitslag van een karyogram laat ongeveer drie weken op zich wachten.

Een afwijkende uitslag wordt uitvoerig met jullie besproken in het ziekenhuis. Indien u besluit tot een zwangerschapsbeëindiging vindt dit plaats in het ziekenhuis door een vroegtijdige bevalling op gang te brengen. Dit gebeurt meestal door vaginaal inbrengen van medicijnen. Hierbij wordt de baarmoeder niet beschadigd en blijven er dezelfde kansen aanwezig voor een eventuele volgende zwangerschap.

Betrouwbaarheid van de vruchtwaterpunctie

Ook de betrouwbaarheid van de vruchtwaterpunctie is hoog te noemen. In ongeveer 2% van de testen is er een onduidelijk uitslag, bijvoorbeeld in het geval van bloederig vruchtwater. Er zal dan alsnog een chromosomenonderzoek op de cellen uit het vruchtwater worden ingezet. De uitslag van deze test is dan binnen drie weken bekend. Een tweede vruchtwateronderzoek zal dan niet nodig zijn. Ook kan het naar aanleiding van de uitslag nodig zijn chromosoomonderzoek te verrichten bij beide ouders.

Wat zijn de risico’s van de vruchtwaterpunctie?

De kans op een miskraam als gevolg van de vruchtwaterpunctie bedraagt ongeveer 1 op 300 (0,3%). Een miskraam na een vruchtwaterpunctie treedt meestal binnen 3 à 4 weken op.