Vlokkentest vs Vruchtwaterpunctie

Vlokkentest vs Vruchtwaterpunctie

Of u voor een vlokkentest of voor een vruchtwaterpunctie in aanmerking komt, hangt van verschillende factoren af. Indien er vooraf al een verhoogd risico bestaat op een kind met een aangeboren afwijking, komt de vlokkentest vaak in aanmerking omdat die eerder in de zwangerschap gedaan kan worden. Maar deze beslissing mag u zelf natuurlijk maken. Indien er een verhoogd risico ontstaat als gevolg van de combinatietest wordt er vaak een vruchtwaterpunctie gedaan. Het is namelijk zo dat u de uitslag van de combinatietest vaak pas na de 13 weken zwangerschap ontvangt.

Geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO)

Het uitgebreid echoscopisch onderzoek is een vorm van prenataal onderzoek en wordt uitsluitend in centra voor prenatale diagnostiek verricht. Dit onderzoek is uitgebreider dan de 20-weken echo en wordt verricht door zeer ervaren echo-specialisten.

Met het uitgebreid echoscopisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind of naar zwangerschapscomplicaties die de gezondheid van het kind in gevaar kunnen brengen. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Soms wordt ook met behulp van Doppler de bloedstroomsnelheid in de vaten van de baarmoeder en in de vaten van uw kind gemeten.

Het geavanceerde ultrageluid onderzoek wordt gedaan:

  • Bij vrouwen met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen;
  • Als er bij een routine echoscopisch onderzoek, zoals de 20-weken echo, een vermoeden op afwijkingen is ontstaan;
  • Als de uitslag van de combinatietest een verhoogde kans aangeeft krijg u soms naast een vlokkentest of vruchtwaterpunctie ook een uitgebreide echo aangeboden.

Als u een verhoogd risico op afwijkingen heeft, wordt dit onderzoek meestal eenmalig, tussen 18 en 22 weken gedaan. Soms kan een herhaling van de GUO nodig zijn. Als u het uitgebreid echoscopisch onderzoek krijgt omdat er een vermoeden op afwijkingen bij uw kind is, kan het onderzoek op elke moment in de zwangerschap gedaan worden.