Prenatale diagnostiek

Sommige zwangeren komen in aanmerking voor ander onderzoek waarmee kan worden vastgesteld of uw kind een bepaalde aangeboren aandoening heeft. Dit wordt prenatale diagnostiek genoemd. Prenatale diagnostiek kan bestaan uit: de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie of het uitgebreid echoscopisch onderzoek (geavanceerd ultrageluid onderzoek). U komt voor de onderzoeken in aanmerking als u een verhoogd risico heeft na de combinatietest, als de NIPT-test afwijkend is of als er een medische reden voor is.

Kies een onderwerp: