Wanneer mag u bevallen

De meeste vrouwen bevallen tussen de 37 en 42 weken. Dat is tussen 3 weken vóór en 2 weken ná de datum dat u uitgerekend bent. Als u van uw eerste kindje bevalt is de kans het grootst dat u iets ná de uitgerekende datum bevalt.

Bevalt u voor de 37 weken dan noemen we dat een premature bevalling. De baby is dan eigenlijk nog wat te klein om geboren te worden en zal extra zorg nodig hebben na de bevalling. Een bevalling voor de 37 weken zal altijd worden begeleid door de gynaecoloog, omdat de baby extra in de gaten moet worden gehouden tijdens de bevalling en de baby daarna meteen door een kinderarts moet worden onderzocht.

Als u op de uitgerekende datum nog niet bevallen bent zullen wij samen met jullie bespreken wanneer de bevalling zal worden ingeleid. We weten dat de meeste bevallingen spontaan op gang komen binnen 2 weken na de uitgerekende datum. Maar bij een deel van de vrouwen komt de bevalling niet spontaan op gang en zal de bevalling moeten worden opgewekt, we noemen dit een inleiding van de bevalling. Niet iedereen wordt bij dezelfde termijn ingeleid, dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals: de grootte van uw kindje, de hoeveelheid vruchtwater in uw baarmoeder, hoe uw gezondheid is en wat jullie wensen zijn. Wij zullen samen met jullie alles doornemen en dan samen besluiten wat de beste termijn is om te worden ingeleid. Een inleiding wordt door een gynaecoloog begeleid in het ziekenhuis. Wij zullen u daarom overdragen als een inleiding noodzakelijk is.